medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

angiotensinogen

protein i renin-angiotensin-aldosteronsystemet som sönderdelas av renin för att därefter omvandlas till angiotensin I.
facebooktwitter