medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

anpassningsstörning

försvårad eller fördröjd anpassning till förändrade och belastande livsomständigheter, yttrar sig i ångest samt depressiva och psykosomatiska symtom.
facebooktwitter