medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

antidiuretiskt hormon

ADH, vasopressin, ett hormon som hämmar urinutsöndringen.
facebooktwitter