medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

anus

ändtarmsöppning: a. praeternaturalis kirurgiskt åstadkommen öppning på bukväggen varigenom tarminnehåll töms.
facebooktwitter