medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

aortadissektion

livshotande tillstånd där inre vägglagret i stora kroppspulsådern spruckit.
facebooktwitter