medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

apraxi

oförmåga att utföra vissa bestämda rörelser, t.ex. att använda verktyg.
facebooktwitter