medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

ARDS

adult respiratory distress syndrome (eng.), akut tillstånd efter lungskada, orsakat av bl.a. blödningschock och septisk chock.
facebooktwitter