medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

argongas

inert gas som används till att skära eller bränna vid bl.a. näthinneavlossning och hjärtarytmi-kirurgi.
facebooktwitter