medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

ASAT aspartataminotransferas

cellskador i hjärta, lever, skelettmuskulatur, njurar.
facebooktwitter