medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

astma

komplext symtom med olika ursprung och karaktärer orsakad av inflammation i luftvägarna: a. bronchiale andnöd vid slemhinnesvullnad och kramp i de små luftrören; a. cardiale andnöd vid vissa hjärtfel.
facebooktwitter