medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

astrocytom

hjärntumör utgående från gliaceller (astrocyter): a. grad I och II låggradiga och lågmaligna; a. grad III, (anaplastiskt astrocytom) och grad IV (glioblastom, glioblastoma multiforme) höggradiga och högmaligna.
facebooktwitter