medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

ATLS

advanced trauma life support (eng.), strukturerat och standardiserat akut omhändertagande av svårt skadade patienter.
facebooktwitter