medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

atrioventrikulärt block

AV-block, ledningsrubbning av elektriska impulser från förmak till kammare: AV-block I oftast ej märkbar blockering; AV-block II (Mobitz typ 1, Wenchebackblock, Mobitz typ 2) lång blockering med arytmi; AV-block III total blockad av signalerna från förmaken varvid kammrarna får en så kallad ersättningsrytm.
facebooktwitter