medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

atrioventrukulär återkopplingstakykardi

vanligaste formen för de supraventrikulära takykardierna där det finns två impulsvägar i AV-noden, varav den långsammaste bränns bort med ablationsteknik.
facebooktwitter