medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

atropin

1. läkemedel för avslappning av glatt muskulatur vid spasm, bradykardi (långsam hjärtrytm) och hjärtstillestånd. 2. antidrog mot nervgas.
facebooktwitter