medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

autokrin sekretion

en cells utsöndring av ämne som stimulerar cellen själv.
facebooktwitter