medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

autonoma nervsystemet

den del av nervsystemet som inte står under viljans inflytande, t.ex. blodcirkulation, andning m.m.
facebooktwitter