medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

autoregulation

kroppens förmåga att bibehålla ett konstant cerebralt blodtryck trots ett varierande medelartärtryck (mellan 50-130 mm Hg).
facebooktwitter