medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

autotransplantation

förflyttning av egen kroppsdel, organ, vävnad eller celler från ett ställe till ett annat.
facebooktwitter