medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

AVPU-skala

ett sätt att mäta medvetandegraden hos en patient: A-alert (eng.), patienten är fullt vaken; V-voice-responsive (eng.), patienten är slö men reagerar på tilltal; P-pain-responsive (eng.), patienten reagerar på smärta; U-unresponsive (eng.), patienten visar ingen reaktion.
facebooktwitter