medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

axilllarlinje

tänkt lodrätt linje genom axelhålans mitt: främre a. tänkt lodrät linje genom framkanten på axelhålan.
facebooktwitter