medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

b

1. grekiskans andra bokstav beta. 2. beteckning för tryckenheten bar.
facebooktwitter