medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Bainbridgereflexen

ökad hjärtfrekvens till följd av förhöjt blodtryck i hjärtats förmak (sker via receptorer i övergången mellan ven och förmak).
facebooktwitter