medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

BAL

bronkoalveolärt lavage, spolning av luftvägarna med koksalt för diagnostik av lunginflammation.
facebooktwitter