medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

ballongdilatation

metod att vidga förträngningar i blodkärl och rörformiga organ med ballongförsedd kateter: PTCA (perkutan transluminal koronar angioplastik) vidgning av förträngningar i hjärtats kranskärl.
facebooktwitter