medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

barkkatarakt

typ av grå starr där endast de ytliga linslagren angrips.
facebooktwitter