medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Bazins sjukdom

erythema induratum, recidiverande, röda till rödbruna hudförändringar eller svårläkta sår på underbenen, kan ses vid tuberkulos.
facebooktwitter