medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

BED

binge eating disorder (eng), hetsätningsstörning utan efterföljande kompensatoriskt beteende (t.ex. fasta, missbruk av laxermedel, självframkallad kräkning och överdrivet motionerande).
facebooktwitter