medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

benmarkör

substans som mäts i serum eller urin och vars halt avspeglar benmetabolism; förhöjda nivåer kan ses vid osteoporos, frakturer, metabola bensjukdomar och metastaser.
facebooktwitter