medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Bensylpenicillin

antibiotikum (penicillin G): lunginflammation, infektion i hud och mjukdelar, meningit, övriga infektioner orsakade av pneumokocker, streptokocker, meningokocker eller gonokocker, endokardit, neuroborrelios.
facebooktwitter