medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

bensår

ulcus cruris, kroniska svårläkta sår på underbenen orsakade av nedsatt blodcirkulation eller skada.
facebooktwitter