medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

bikuspid

1. premolar, kindtand; 2. bikuspid aortaklaff allvarlig missbildning på hjärtklaffen.
facebooktwitter