medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Billroths operation

kirurgiskt borttagande av nedre magmunnen och nedersta delen av magsäcken: Billroth I med ny förslutning av magsäcken till tolvfingertarmen; Billroth II där tolvfingertarmen och magsäcken slutes blint och en Roux-en-anastomos görs mellan jejunum och magsäcken (gastrojejunostomi).
facebooktwitter