medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

biotillgänglighet

den andel läkemedel som når blodet och ger effekt vid det avsedda verkningsstället.
facebooktwitter