medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

blenorre

utsöndring av var från slemhinna, vanligen i ögats bindhinna: blenorrhoea neonatorum varflöde från ögonen hos nyfödda.
facebooktwitter