medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

blodgasanalys

mätning av syrgas- och koldioxidhalt, pH och syra-bas-balans i blodet.
facebooktwitter