medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

blodgrupper

indelning av blod bl.a. enligt ABO- och Rh-systemet: A, B, AB, 0 (noll) samt Rhesus (Rh+, Rh-).
facebooktwitter