medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

blodlipider

blodfetter, fettämnen i blodet: triglycerider, kolesterol och fosfolipider som transporteras i blodet bundna till proteiner som i sin tur bildar lipoproteiner: LDL, HDL och VLDL (se dessa ord).
facebooktwitter