medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

blotting

(eng.), biokemisk teknik där makromolekyler separeras på en gel och överförs till papper för vidare analys: Northern b. studie av RNA; Southern b. studie av DNA; Western b. studie av proteiner.
facebooktwitter