medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Boerhaaves syndrom

ruptur av nedersta delen av matstrupen vid hastig tryckökning.
facebooktwitter