medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

bougie

cylindriskt, böjligt instrument till för att vidga förträngda kanaler i kroppen.
facebooktwitter