medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

brillenhematom

blödning och svullnad runt ögonen på grund av skallbasfraktur.
facebooktwitter