medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

centorkriterier

fyra kriterier som stöder misstanke om streptokockinfektion: feber >38,5, ömmande körtlar i käkvinklarna, varbelagda tonsiller, ingen hosta.
facebooktwitter