medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

centrifug

apparat som avskiljer fasta element i en vätska, t.ex. celler från en vätska.
facebooktwitter