medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

cervikal spondylos

förslitning i broskskivorna mellan halskotorna med förändringar i kotornas ledytor.
facebooktwitter