medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Cheyne-Stokes andning

periodisk ytlig och djup andning med mellanliggande andningsstillestånd.
facebooktwitter