medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

chlamydia

klamydia, sexuellt överförbar urogenital infektion orsakad av klamydiabakterien Chlamydia trachomatis.
facebooktwitter