medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Christmas factor

(eng.), blodkoagulationsfaktor IX, mutation i denna leder till hemofili B.
facebooktwitter