medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Ciprofloxacin

antibiotikum (kinolon): infektion i urinvägar och luftvägar, prostatit, gonorré, bakteriell enterit, infektion i hud- och mjukdelar orsakad av gramnegativa bakterier.
facebooktwitter