medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

clearance

(eng.), njurarnas förmåga att rena blodet från viss substans: clearancevärdet anger hur stor volym blod per tidsenhet som renas från viss substans (ml/min).
facebooktwitter